Warsztaty dla chóru Quasi Coro

Warsztaty dla chóru Quasi Coro

Od  4 do 5 marca 2017 intensywne warsztaty śpiewu białego dla chóru Quasi Coro w Piasecznie poprowadzi Witold Kozłowski z Fundacji OVO. Warsztaty przygotują chór do prezentacji sobótkowej w Centrum Kultury w Piasecznie.