książka

książka

Marzena Motyl z Fundacji OVO jest współautorką książki „Głos – język – komunikacja” pod red. A. Myszki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014:
część IV. Techniki usprawniające emisję głosu (w tym o metodzie Strielnikowej).