Rehabilitacja głosu

Rehabilitacja głosu to nauka poprawnego posługiwania się głosem (prawidłowej emisji głosu), kształtowanie zdrowych nawyków w używaniu głosu i zmiana dotychczasowych. To również profilaktyka zaburzeń głosu.

Rehabilitację można rozpocząć po konsultacji z laryngologiem-foniatrą.

Rehabilitacja polega na indywidualnym doborze ćwiczeń relaksacyjnych, oddechowych i fonacyjnych, mających na celu rozwiązanie problemów głosowych konkretnej osoby.
Aby ćwiczenia dały efekty, potrzebna jest systematyczność oraz aktywne zaangażowanie (polegające przede wszystkim na wykonywaniu zalecanych ćwiczeń w domu).

Częste choroby gardła czy krtani zwykle atakują tych, którzy bardzo dużo pracują głosem: mówią lub śpiewają. Dotyczy to wykładowców, nauczycieli czy wokalistów. Zdarzają się również u nałogowych palaczy.
Objawiają się one w różny sposób, począwszy od chrypki. Warto je obserwować. Przykładowe objawy:

 • częste chrząkanie,
 • uczucie przeszkody w gardle,
 • przejściowy zanik głosu,
 • zawężenie skali głosu,
 • zmatowienie głosu,
 • tracenie głosu po niewielkim wysiłku,
 • permanentna chrypka,
 • głos staje się szorstki, matowy, lub skrzeczący,
 • odczucie napięcia w krtani,
 • odczucie duszności,
 • głos zmienia barwę i wysokość bez jakiejkolwiek świadomej naszej ingerencji.

Koszt: 65 zł za zajęcia indywidualne (Zajęcia trwają 30 minut).
Prowadzący: Marzena Motyl

m.koch image 0225Dyplomowany instruktor emisji głosu (dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego) i trener Fundacji OVO. Specjalizuje się w naturalnej emisji głosu. Absolwentka Szkoły Trenerów BAZA 2005. Autorka publikacji „Głos – Twoje narzędzie pracy i ekspresji”. Współautorka książki „Głos – język – komunikacja” (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014), gdzie opisała techniki usprawniające emisję głosu, w tym metodę oddechową A.Strielnikowej. Prowadziła warsztaty emisji głosu i gimnastyki oddechowej wg metody A.Strielnikowej na trzech Sesjach Logopedycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim (2012 i 2013 „Dni Głosu”, 2017 „A niech gadają! – logopeda w obliczu emocji dziecka: mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera”) i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Wokalistka zespołu OVO od 1997 r. – zajmuje się praktycznymi aspektami techniki śpiewu białego w tradycyjnej muzyce wokalnej Środkowo-Wschodniej Słowiańszczyzny. To doświadczenie wokalne łączy ze współczesną wiedzą na temat emisji głosu. Jej dziadkowie przybyli na Dolny Śląsk z Kresów – terenów obecnej Ukrainy i Białorusi. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.
Więcej w artykule-wywiadzie „Biały śpiew ma wiele barw” kliknij